EU fondovi

Projekt “I scream protein“ usmjeren je na nabavu opreme za proizvodnju i pripremu inovativnih,
jedinstvenih proizvoda unutar proizvodnje i
pripreme slastica u RH, proteinskih sladoleda čije karakteristike zadovoljavaju kriterije u skladu s
trendovima i standardima zdrave prehrane i
očuvanja zdravlja u Europi. „ I scream protein“ namijenjen je svim ciljnim skupinama, djeci i
odraslima. Korištenjem opreme za proizvodnju i
pripremu „ I scream protein“ inovativnih proteinskih sladoleda, Mario Color d.o.o. unaprijediti će
poslovne procese i standarde poslovanja unutar
industrije proizvodnje slastica. U sklopu projekta, pribaviti će se nova oprema, 2 stroja za proizvodnju
i pripremu sladoleda „I scream protein“, a u
svrhu unapređenja poslovnih rezultata i kvalitete rada, koja će unaprijediti i poboljšati do sadašnje
standarde rada u proizvodnji i prodaji slastica.
Tijekom projekta istraživati će se mogućnost korištenja napredne tehnologije i efikasnost poslovanja
Prijavom projekta “I scream protein“ u

okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „EImpuls“, tvrtka Mario Color čini značajan iskorak
(kvalitativni,financijski, ljudski i tehnički)
kroz ulaganja u razvoj novog proizvada te upotrebom inovativne tehnologije namijenjene poboljšanju
kvalitete prehrane,očuvanja zdravlja i
kvalitete usluge u skladu sa važećim standardima EU, te direktno utječe na poboljšanje kvalitete
života kroz odabir odgovarajućih namirnica u
skladu sa trendovima i standardima kvalitete. Tvrtka Mario Color d.o.o. započela je sa radom na
novom, inovativnom projektu „I scream protein“
početkom 2016 osluškujući zahtjeve krajnjih korisnika, i vodeći se načelom potrebe za unapređenjem
kvalitete života i brige o zdravlju. Potrebe za
unapređenjem različitih aspekata u poslovanju, zahtijevale su izradu kvalitetnog plana za izvedbu koji
je preteča izrade cjelokupnog projekta „I
scream protein“ i koja će se razviti tijekom trajanja ovog projekta. U dosadašnjem radu, proizvodnji,
distribuciji i prodaji tradicionalnih slastica
Mario Color d.o.o. uložili su preko pola milijuna kuna (165% vrijednosti prijavljenog projekta) u
ljudske, tehničke i materijalne resurse. Kako bi
dokazali potrebu i opravdanost sustava projekta na županijskoj razini, dosadašnjim rezultatima Mario
Color d.o.o. je i potvrdio interes klijenata za
konzumiranjem proizvoda koji utječu na višu kvalitetu prehrambenih navika, života i očuvanje
zdravlja. Stvorena je potreba za certificiranjem
standarda i kvalitete te potvrda usklađenosti sa standardima i regulativama EU za nivo kvalitete koji
očekuju potencijalni korisnici Projekt „ I
Scream protein“ planira uvođenje prehrambenih tvrdnji koje potvrđuju kvalitetu i svojstva proizvoda,
te uvođenje HACCAP-a sa ciljem
unapređenja svih poslovnih procesa. Projekt „ I scream protein“ predstavlja radikalan zaokret u
poslovanju tvrtke te omogućuje da se u
tradicionalnoj proizvodnoj djelatnosti kreira dodatna vrijednost stvaranjem nove poboljšane usluge i
kvalitete proizvoda. Dodana vrijednost
očitovala bi se poboljšanim uslugama na tržištu, vlastitim napretkom kroz ulaganje u projekt „I
scream protein“, novim zapošljavanjem za rad
unutar Mario Color d.o.o. i kroz suradnju sa institucijama za izdavanje zdravstvenih tvrdnji i
certifikata za unapređenje poslovnih procesa čime bi
se ostvario pozitivan učinak na gospodarstvo i razvoj civilnog društva . Projekt „ I scream protein“ će
uz sufinanciranje iz europskih sredstava
objediniti do sadašnja ulaganja u istraživanja te ostvariti razmjenu znanja i iskustva članova
projektnog tima i institucija koje sudjeluju u
certificiranju i izdavanju prehrambenih tvrdnji, omogućiti podizanje kulture inovacija u hrvatskom
gospodarstvu, a kroz stvaranje novih
proizvoda omogućiti krajnjim korisnicima da unaprijede kvalitetu unosa namirnica te očuvaju zdravlje
i kvalitetu načina života.

Translate »